#StandWithUkraine

Žiūrėkite filmų iš Ukrainos programą. Šie filmai rodyti ankstesniuose „Kino pavasario“ festivaliuose. Visos surinktos lėšos bus tiesiogiai pervestos kūrėjų nurodytiems pagalbos Ukrainai fondams.